SAN-Protect Plus

You are here

SAN-Protect Plus

  • Adsorbuje szerokie spektrum mykotoksyn
  • Silnie wiąże mykotoksyny tj. DON i Zearalenone
  • Adsorbujące endotoksyny
  • Brak wiązania składników odżywczych

Nie dawaj szansy mykotoksynom!

Mykotoksyny są prawdziwym zagrożeniem dla wszelkich form produkcji zwierzęcej. Rutynowe programy analityczne pokazują, że od 80% do nawet 100% upraw może być skażona.

SAN-Protect Plus to unikalna mieszanka uwodnionego glinokrzemianu sodowo-wapniowego (HSCAS) i pirolizowanego węgla drzewnego, które wykazują właściwości wiązania toksyn zarówno polarnych jak i niepolarnych. 

SAN-Protect Plus jest zalecany, jeśli poziomy zanieczyszczeń DON i/lub ZEA są wyższe niż 2500ppb i 500ppb.