SAN-Protect

You are here

SAN-Protect

  • Adsorbuje szerokie spektrum mykotoksyn
  • Skuteczny w walce z toksynami Fusarium
  • Wysoka zdolność wiązania toksyn
  • Brak wiązania składników odżywczych

Ochrona z natury!

Mykotoksyny są prawdziwym zagrożeniem dla wszelkich form produkcji zwierzęcej. Rutynowe programy analityczne pokazują, że od 80% do nawet 100% upraw może być skażona.

SAN-Protect to unikalna mieszanka uwodnionych glinokrzemianów sodu (HSCAS) o wysokiej zdolności wiązania toksyn. Oprócz silnego charakteru wiązania aflatoksyn, należących do grupy mykotoksyn polarnych, ta unikalna kombinacja montmorylonitu i wermikulitu wiąże również szereg niepolarnych mykotoksyn (np. Zearalenon).